De Kern van ons geloof.

We blijven allemaal trouw aan de verklaring van het geloof van Moms in Prayer International, een persoonlijk aannemen in ons leven van Jezus als Redder en Heer, en dat Jezus God is. Wij geloven dat God Zijn kracht door gebed vrij laat komen ten behoeve van onze kinderen en scholen. Ons vertrouwen is in God, Die onze gebeden hoort en verhoort.

De Kern van de Doelstelling Missie:

Het doel van Moms in Prayer International is om moeders en anderen aan te moedigen elkaar te ontmoeten en regelmatig te bidden voor kinderen en scholen. Visie: Onze vizie is dat elke school in de wereld wordt omringd door gebed.

De Kern Prioriteiten

 1. God op de eerste plaats
 2. Familie op de tweede plaats
 3. De bediening op de derde plaats

De Kern Opzet en Methode

 • Eensgezind bidden
 • De vier stappen van gebed
 • Bijbels bidden
 • Specifiek bidden
 • Evangeliserend bidden

De Leidende Principes

 • Wij zijn verbonds-dienaars van de Heer, volledig afhankelijk van Hem voor leiding en hulp. Wij stellen ons vertrouwen niet op strijdwagens of paarden, maar in de Naam van de HEER onze God >(Psalm 20 : 7)
 • Wij zijn een bediening van discipelschap en vemenigvuldiging. Dicipelschap: onderwijzen van moeders hoe te bidden en God te vertrouwen. Vermenigvuldiging: Dat er voor elke school door een groep gebeden wordt.
 • Wij zijn geroepen om te dienen in Moms in Prayer International.
 • Wij zijn verantwoordlijk om de Moms in Prayer International bediening en visie te vertegenwoordigen met liefde en integriteit.
 • Wij koesteren, bemoedigen en rusten toe met een goddelijke, genadige en kritiekloze geest. een voorbeeld gevend van bijbelse vrouwelijkheid en seksuele reinheid.
 • Wij geloven sterk in - en ondersteunen een door God ingesteld, bijbels huwelijk als verbond tussen één man en één vrouw.
 • Wij hebben een boodschap die bemoediging en hoop brengt aan moeders.
 • Wij handhaven strikte geheimhouding - wat in de groep is gedeeld, blijft in de groep!
 • Wij bidden voor kinderen en scholen.

Wij zijn geen belangengroep, hoe waardevol het doel daarvan ook is. Aan politieke en sociale activiteiten buiten MIP kan uitsluitend op persoonlijke titel worden deelgenomen. In geen geval mag de naam Moms in Prayer International worden gebruikt in samenhang met externe zaken.

We zullen met de hoogste professionele normen van waarheid, nauwkeurigheid en ontzag voor

Klik hier voor de pdf-versie.

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed.

Missie

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Meer…

Bijbels gebed voor school

Heer, laat _____de liefde van Christus kennen, ook al gaat die alle kennis te boven. Dan zal hij / zij vervuld worden tot heel de volheid van God. Naar Efeze 3:19 (HSV)

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © "Moeders in gebed - Moms in Prayer International" is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline