Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen... Klaagliederen 2:19 (Met toestemming HSV 2010)

SAMEN, VOOR ELKAAR

Wij moeders staan elke dag voor uitdagingen. Daarom is het zo belangrijk om samen te staan en elkaar te ondersteunen en te bemoedigen.

Door onze zorgen voor God te brengen, nemen wij geen afstand van onze verantwoordelijkheid - in plaats daarvan krijgen we wat we nodig hebben, om onze taken te vervullen en de dag door te gaan met vrede en vertrouwen.

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. Matteüs 18:19-20

Wat een moeder zegt

Mijn vier kinderen zijn nu volwassen en ik ben momenteel werkzaam als lerares – en nog kan niemand mij stoppen om tijd te nemen voor mijn kinderen te bidden! Ik sta 's morgens om 7 uur op om één van de meest belangrijke momenten van mijn week te ervaren door samen te blijven bidden in onze 'Moeders in Gebed' groep.

Wat een kind zegt

Dank u wel Mam, dat u voor mij bid!                        

Wat een leerkracht zegt

Het bemoedigt mij te weten dat 'Moeders in Gebed' bidt voor mij als leerkracht en voor de school waar ik les geef. Deze steun waardeer ik enorm.

Copyright © Moms in Prayer International is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.