Kathrin
Director Europe & Israel

Assistant to Director Europe & Israel
 

Manager Head Office and Leader Country Development


Manager Head Office (HO)

Leader Country Development
 
 

Regional Director


Regional Director
Nordic Region
 
 

Country CoordinatorSwitzerland


Moldova
 

European Leadership

2016 05 KeyLeaders
05/2016, European Leadership with Sally Burke and Marlae Gritter 

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed. We verlangen een positieve ondersteuning en een bemoediging te zijn voor alle scholen. We bidden dat onze scholen geleid mogen worden door bijbelse ethische waarden.

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _____ zal weten dat zijn / haar hulp komt van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft! Naar Psalm 121:2 (HSV)

Missie

Het doel van Moms in Prayer International is om moeders en anderen aan te moedigen om regelmatig te bidden voor kinderen en scholen.

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © Moms in Prayer International is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.