Moms in Prayer International heeft effect op kinderen en scholen wereldwijd
door moeders bijeen te brengen om te bidden in Christus

Onze visie is dat elke school in de wereld wordt omringd door gebed.

Moeders in Gebed

  • heeft een verlangen om een ondersteunende partner te zijn, door in gebed het lichaam van Christus op te bouwen. Moeders in Gebed wil naast de kerk staan om zowel persoonlijk als gezamenlijk gebed te stimuleren.
  • Leert vrouwen hoe je gezamenlijk kunt bidden door vier bijbelse principes te gebruiken, genaamd de Vier Stappen Van Gebed: Lofprijzing, belijdenis, dankzegging en voorbede.
  • versterkt kinderwerk, jongerenwerk en andere bedieningen in de kerk. Als vrouwen van de kerk betrokken raken bij een Moeders in Gebed groep, zal dat resulteren in gebed voor de kinderen in de kerk. De opzet van het gebed kan worden overgenomen door andere gebedsgroepen van de kerk, zoals vrouwen die bidden voor hun mannen, echtparen die samen bidden, of groepen die bidden voor de kerk, de voorganger de medewerkers van de kerk.
  • richt zich op moeders van elke leeftijd, afkomst en achtergrond. Waar ook ter wereld, overal klopt het hart van een moeder hetzelfde voor haar kinderen. De opzet van het gebed is over de hele wereld effectief in het bijeen brengen van moeders van elke cultuur.
  • geeft hoop en vrede als ze hun zorgen op de Heer werpen. In plaats van zichzorgen te maken of te piekeren over wat hun kinderen doen, leren ze om hun kinderen bij Diegene te brengen Die het onmogelijke kan doen, Die hun angsten kan veranderen in geloof als ze bijbels gaan bidden voor hun kind(eren). Als ze samen komen om te bidden, brengt het bemoediging en hoop voor die vermoeide, gestreste en bezorgde moeders.
  • voorziet in een veilige, liefdevolle omgeving waar moeders hun zorgen kunnen delen. Moeders in Gebed levert een belangrijke bijdrage aan de onderlinge steun en gemeenschap voor moeders en grootmoeders. Door samen te bidden worden ze een eenheid en leren ze op God te vertrouwen. Hierdoor zullen ze zich al snel minder geïsoleerd en eenzaam voelen. Een diep besef van vertrouwen en intimiteit wordt gevormd als gebeden strikt vertrouwelijk blijven.
  • heeft invloed op de gemeenschap door te bidden voor de plaatselijke scholen. Bidden voor kinderen en scholen in de omgeving heeft een geweldige uitwerking op de hele stad en in het land.

Klik hier voor de pdf-versie.

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed.

Missie

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Meer…

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik vraag U onophoudelijk of U ..... wil vullen met de kennis van Uw wil door alle wijsheid en inzicht die de Heilige Geest geeft, zo dat .... een waardig leven mag leven voor U en altijd zal doen wat U verlangt: vrucht dragend in elk goed werk en groeiend in de kennis van God. Uit Kolossenzen 1:9b-10

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © "Moeders in gebed - Moms in Prayer International" is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline