Wat is een gesprek?

 • Bij een gesprek worden we ons meer bewust van de ander. 
 • Een goed gesprek houdt in dat we aan de beurt komen. Als alleen de ene persoon praat, is het een monoloog. 
 • Tijdens een goed gesprek blijft iedereen bij hetzelfde onderwerp.

Wat is eensgezind gebed? 

 • Eensgezind gebed is door de Geest geleid gebed.
  De Heilige Geest raakt ons hart aan, geeft aan wat we zullen bidden en leidt ons hoe we moeten bidden Het gaat dus om gerichtheid op God en niet om goedkeuring van anderen.
 • Eensgezind gebed is bidden voor één onderwerp tegelijk.
  Als een moeder over een bepaald onderwerp gaat bidden, moeten de andere moeders scherp letten op haar gebed. Luister naar haar hart. Dan, als ze klaar is, kunnen andere moeders zich vrij voelen om ook over dat onderwerp te bidden. Eén moeder zou meer dan eens over dat onderwerp kunnen bidden, als de Heilige Geest haar daartoe leidt. Als over dat onderwerp voldoende gebeden is, zal de Heilige Geest een andere moeder leiden om voor een nieuw onderwerp te gaan bidden.
 • Eensgezind gebed is kort, eerlijk en kernachtig.
  Je gebed moet niet meer dan een paar zinnen lang zijn. Denk eraan: in een goed gesprek krijgt een ander ook een kans. Het is niet nodig in de volgorde van de kring te bidden.
 • Eensgezind gebed gebruikt gewone spreektaal.
  Spreek met de Heer met de eenvoud van een kind dat met zijn vader praat. Hoe natuurlijker het gebed, des te persoonlijker wordt Hij voor jou.

Waarom samen bidden?

 • God belooft dat Hij bij jullie aanwezig zal zijn.
  Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Matteüs 18:20 
 • Gedeelde lasten worden lichter.
  Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Galaten 6:2 
 • Wanneer je het eens bent over wat er wordt gevraagd, is er geen ruimte meer voor ongeloof of twijfel.
  Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Matteüs 18:19 
 • Als we met andere moeders bidden, groeit er vertrouwen en worden we transparanter in onze gebeden.
  Door samen te komen bouwen we elkaar op in geloof. Dus troost elkaar (bemoedig en spoor aan) en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 1 Tessalonicenzen 5:11 
 • We worden vrijmoediger in onze gebeden.
  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4:16 
 • ‘Door harmonieus en eensgezind te zijn zal er een leger ontstaan, sterk als een snoer, een leger dat niet verslagen kan worden, noch verdeeld in zijn vaste voornemen de duivel te verslaan. Juist die eenheid zal een muur opwerpen die het werk van de duivel zal stoppen.’ *
  Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Prediker 4:9-10.

*Citaat overgenomen uit het boek Armed and Battle Ready door Tim Sheets. Enkele gegevens zijn ontleend aan het boek van Rosalind Rinker: Prayer, Conversing with God. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1959. Overgenomen met toestemming.

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed.

Missie

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat .....niets zal doen vanuit geldingsdrang of eigenwaan. Maar dat hij / zij in plaats daarvan vanuit nederigheid de ander belangrijker zal vinden dan zichzelf, en niet zijn / haar eigen belangen voor ogen zal hebben, maar ook die van de ander. Uit: Filippenzen 2:3-4

Meer…

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © "Moeders in gebed - Moms in Prayer International" is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline