Datum:________

  • Kopieer het Gebeds - formulier voor elk lid van jouw groep.
  • Begin op tijd.
  • Benodigde materialen: Bijbel, MIG-handleiding, pen.

Lofprijzing

Prijs God voor Wie Hij is, Zijn eigenschappen, Zijn Naam of Zijn karakter (A.u.b. nu geen gebedsonderwerpen of - verhoringen)

Eigenschap:

Bijbelgedeelte(n):

Gedachten:

Belijdenis

Tijd voor stil gebed – 1 Johannes 1:9

Dankzegging

Dank God voor dingen die Hij gedaan heeft. ( A.u.b. nu geen vragen om gebed)

Voorbede

Vorm groepjes van twee of drie.

Onze eigen kinderen

Bijbelgedeelte (gegeven door leidster)

Kind # 1
Kind # 2
Kind # 3

Specifiek Verzoek

Kind # 1
Kind # 2
Kind # 3

Leraren/Staf

Bijbelgedeelte (gegeven door leidster)

Open de ogen van ________ en bekeer hem/haar uit de duisternis tot het licht, en van satans macht tot God, opdat hij/zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden mag ontvangen door het geloof in Jezus. (naar Handelingen 26: 18).

Specifiek vezoek:

Schoolzaken:

Adoptieschool:

Voorbede voor MIG:

Onthoud: Wat in de groep is gedeeld, blijft in de groep!

Klik hier voor de pdf-versie. Klik hier voor de doc-versie.

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed. We verlangen een positieve ondersteuning en een bemoediging te zijn voor alle scholen. We bidden dat onze scholen geleid mogen worden door bijbelse ethische waarden.

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik vraag U onophoudelijk of U ..... wil vullen met de kennis van Uw wil door alle wijsheid en inzicht die de Heilige Geest geeft, zo dat .... een waardig leven mag leven voor U en altijd zal doen wat U verlangt: vrucht dragend in elk goed werk en groeiend in de kennis van God. Uit Kolossenzen 1:9b-10

Meer…

Missie

Het doel van Moms in Prayer International is om moeders en anderen aan te moedigen om regelmatig te bidden voor kinderen en scholen.

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © Moms in Prayer International is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.