1. Wij geloven dat de bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest en het enige, onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is in alle aangelegenheden betreffende geloof en gedrag.
  Psalm 19:8-10; 1 Korintiërs 2:13; 2 Timoteüs 3:15 - 17; 2 Petrus 1:20-21; Openbaringen 22: 18-19
 2. Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  Genesis 1:1-3; Jesaja 44: 6-8; Matteüs 28:19-20; Markus 12:29; Johannes 1:1-4; Handelingen 5:3-4; 2 Korintiërs 13:13
 3. Wij geloven in God de Vader - een oneindige, persoonlijke Geest - volmaakt in heiligheid, wijsheid, kracht en liefde. Wij geloven dat Hij zelf barmhartig betrokken is bij de zaken van ieder persoon, dat Hij onze gebeden hoort en verhoort en dat Hij allen die tot Hem komen door Jezus Christus redt van zonde en van de dood.
  Genesis 21:33; Jesaja 40:29; Exodus 33:14; Johannes 4:24; Openbaringen 4:8; Romeinen 11:33-34; Jeremia 32:17; Efeze 1:19-20; Jeremia 31:3; Romeinen 5:8; 2 Samuël 24:14; 1 Johannes 5:14-1
 4. Wij geloven in de Godheid van onze Heer Jezus Christus, Gods Enig geboren Zoon, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn leven zonder zonde, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door Zijn vergoten bloed, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn opvaren naar de rechterhand van de Vader, in Zijn voortdurende voorbede voor Zijn volk en in Zijn persoonlijke terugkomst in macht en glorie.
  Johannes 1:1, 2, 14, 18; Johannes 3:16; Lucas 1: 34-35 & 24:26; Hebreeën 4:15; Romeinen 3: 23-26 & 8:34; Markus 8:38; Matteüs 24:30; 1 Korintiërs 15: 3-4
 5. Wij geloven in de aanwezige bediening van de Heilige Geest, Die de wereld overtuigt van zonde en Die woont in de gelovigen en hen in staat stelt om godvruchtig te leven.
  Johannes 3:5-8, 14:16-17 & 16: 13-4; Handelingen 1:8; 1 Korintiërs 12:13; Efeze 4:30-32 & 5:18
 6. Wij geloven dat iedereen van nature zondig geboren is, gescheiden van God en redding nodig heeft. Wedergeboorte door de Heilige Geest is absoluut noodzakelijk voor redding door het belijden van zonde en het aannemen van Jezus als Heer en Redder.
  Johannes 3:5-8; Johannes 5:24; Efeze 1:6-8, 2:8-9; Titus 3:5; 1 Petrus 1:23; Handelingen 2:21
 7. Wij geloven in de opstanding van zowel behouden als verloren mensen; mensen die behouden zijn tot de opstanding in het eeuwige leven en de verlorenen tot de opstanding in eeuwige scheiding van God.
  Lukas 16:19-26; 2 Korintiërs 5:8; Filippenzen 1:23; 2 Tessalonicenzen 1:8-10; Openbaringen 20:11-15
 8. Wij geloven in de geestelijke eenheid van gelovigen in onze Heer Jezus Christus.
  Matteüs 28:19; Handelingen 2:42-47; Romeinen 15:5-6; 1 Korintiërs 11:23-26 & 12:13; Efeze 1:22 - 23 & 4:3-6

© 2000 Moms In Touch International/Moms in Prayer International

Klik hier voor de pdf-versie.

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed.

Missie

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Meer…

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © "Moeders in gebed - Moms in Prayer International" is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline