2019 06 MIP EU Banner

Sterke groepen opbouwen Fern Nichols, oprichter en voorzitter

Een gebedsbediening starten

De ene moeder vertelt het tegen een andere. Dat is het: de visie van de een op de ander doorgeven, steeds maar weer opnieuw. De visie zal doorgegeven worden als je sterke groepen hebt. Jouw groepsleden zijn jouw grootste verkondigers. Als ze door met de groep mee te doen geestelijk veranderen, zullen ze daarover praten.

Hoe krijg je een sterke groep?

 1. De leidster is goed getraind. Ze bidt tijdens het uur van gebed steeds eensgezind aan de hand van de Vier Stappen van Gebed. Ze is goed voorbereid. (Gedeeltelijk ingevulde deelnameformulieren vind ze op onze website van Moeders in Gebed). Als ze goed getraind is, zal ze vertrouwen hebben in haar leidsterschap en enthousiast zijn over het voorrecht haar vrouwen te leren hoe je effectief en krachtig kunt bidden. Haar groepsleden zullen anderen uitnodigen voor de groep. Haar groepsleden zullen ook de visie uitdragen aan bekenden, en hen stimuleren om Moeders in Gebed te beginnen voor andere scholen. Er zal vermenigvuldiging plaatsvinden.
 2. De leidster is enthousiast. Ze ervaart dit uur niet als een last, maar als levensveranderend voor haar en haar vrouwen. Ze weet dat gebed echt werkt en dat er grote kracht vrijkomt door gezamenlijk gebed. Een gebedsprincipe in Deuteronomium: ‘met één man duizend achtervolgen, met twee tienduizend achtervolgen.’ WAUW! Wie zou niet met een andere moeder willen bidden als je gebeden dan 10 keer zo krachtig zijn? Zo is een uur van je leven het best besteed. En ze blijft enthousiast, omdat ze persoonlijke tijd met God heeft. En ze komt naar haar leidstersbijeenkomsten om aangemoedigd te worden!!
 3. De leidster is toegewijd. Ze zal de leiding nemen als ze er zin in heeft, maar ook als ze geen zin heeft. Ze weet dat God haar gehoorzaamheid zal belonen. Ze heeft zich toegewijd om haar deelnameformulier klaar te hebben, toegewijd om voor haar vrouwen te bidden, toegewijd om het leidersstokje door te geven.
 4. De leidster leidt vanuit een gereinigd hart. Ze is niet volmaakt, maar haar onvolkomenheden zijn haar vergeven.
 5. De leidster heeft de gewoonte stille tijd te houden. Ze heeft zich voorgenomen tijd apart te zetten met Jezus en Hem als haar eerste liefde te houden. Ze leeft Jezus voor aan haar vrouwen. Ze kan haar vrouwen niet dieper in gelovig gebed leiden dan waar ze zelf is gekomen. Zoals de leidster het doet, zo doet de groep het! Ze leidt echt vanuit haar persoonlijke wandel met de Heer.
 6. De leidster zorgt dat de groep zich bij elkaar voelt horen. Vrouwen willen erbij horen. Ze willen een plek waar ze zich veilig, geliefd en aanvaard voelen. Geen veroordeling.
 7. De leidster leidt op integere manier. Begin en stop altijd op tijd. BID je gebedspunten en dankzeggingen, in plaats van er eerst over te praten. Tijd om te kletsen: kom vroeger of blijf na afloop. Wees toegewijd. Houd het vertrouwelijk.
 8. De leidster houdt de wereldwijde visie van 'Moeders in Gebed' voor aan haar vrouwen. Hun groep maakt deel uit van de vele duizenden moeders over de hele wereld die samen bidden. Kijk op de website. Vrouwen willen deel uitmaken van een bediening die door God wordt gezegend en zich vermenigvuldigt. Ze willen deel uitmaken van een beweging waar oogst en opwekking is. Voor de uitbreiding van het werk geven veel groepen wekelijks vanuit hun financiële middelen. Ze willen een eeuwige investering in het leven van kinderen en scholen over de hele wereld. Aan het einde van de maand stuurt de leidster de giften van die maand naar het hoofdkwartier. Een voorbeeld van een sterke groep: de Poway - middelbare school heeft al 28 jaar een groep, en loopt goed met 20 tot 25 leden. En dat is nog maar één school die de voordelen oogst van een volwassen sterke groep. Mogen ze allemaal zo zijn!

Ons gebed is dat wanneer een groep start, die sterk zal blijven totdat Jezus komt!!!

Wat is het resultaat / profijt van een sterke groep?

 1. De vrouwen zullen groeien in geloof en in hun relatie met Christus.
 2. De vrouwen zullen merken/weten dat Koning Jezus te midden van hun groep is gekomen, omdat ze eensgezind zijn met elkaar en met Jezus, volgens Zijn wil en Zijn Woord.
 3. De vrouwen ervaren dat gebeden beantwoord worden.
 4. De vrouwen zullen toegewijd zijn. Wie zou dit krachtige, effectieve uur van gebed willen missen? Ze leren de discipline en structuur van het uur te waarderen. Ze weten dat ze zullen bidden en niet kletsen. Zo zal de groep vol te houden zijn en zal het leidersstokje doorgegeven worden.
 5. De vrouwen in jouw groep zullen jouw grootste verkondigers worden!

Verwacht Vrucht!

 1. Leef met een houding van verwachting dat er veel vrucht zal zijn: verlossing/opwekking op jouw school; dat er voor iedere school wordt gebeden.
 2. Bid voor overvloed – een dubbele zegen. Zacharia 9:12: ‘… want ook nu geldt de toezegging aan Sion: ik zal je dubbel schadeloosstellen.’ 2014 - Tweemaal zoveel scholen waarvoor wordt gebeden - Tweemaal zoveel leden in je groep - Tweemaal zoveel vrouwen in je team - Tweemaal zoveel gelegenheden om te spreken over 'Moeders in Gebed', op conferenties, in de kerk, op de Bijbelstudie, in de buurt.
 3. Geef nooit op! Handelingen 20:22 bid ik voor jullie: dat jullie worden gedreven door de Heilige Geest, vanuit een diep plichtsbesef ten opzichte van de Meester die jou heeft geroepen om te dienen in deze bediening, ondanks belemmeringen. Er is een oogst aan zielen binnen te halen.
 4. Twijfel niet!! Geloof dat God aan het werk is: want we wandelen in geloof, niet in aanschouwen 2 Korintiërs 5:7 5. Mijn gebed voor jullie: ‘O, allerhoogste Heer, U kroont het jaar met uw goede gaven in ________, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. ‘ (Uit Psalm 65:11)

Een bewerkt artikel van Brian Wechsler:

Je akker stelt voor het ongeoefende oog misschien niet zoveel voor …
Maar verborgen onder de wintersneeuw liggen veel mogelijkheden.
Grote dingen kunnen gebeuren. Kale grond kan een vruchtbaar veld worden.
De bevroren grond van vandaag bevat de oogst van morgen!
Het is geen tijdverspilling om energie te steken in bevroren, lege aarde.
Dat er nu geen bewijs is van leven, wil nog niet zeggen dat het er nooit zou kunnen zijn.
Het betekent niet dat het er niet zal zijn … er zitten mogelijkheden in het onzichtbare!
Maar voor de oogst is er werk te doen. Er moeten zaadjes geplant worden, mest verspreid, er moet onkruid gewied worden en er moet gebeden worden.
Het kost tijd en een heleboel zwaar werk.
Als de oogsttijd komt, is dat het allemaal waard!!

Wat een vreugde om arbeider te zijn op het oogstveld met jou.
We zullen een oogst binnenhalen als we niet opgeven!!
Laten we samen nog meer arbeiders bij elkaar brengen – de velden zijn wit, klaar om te oogsten.

Met liefde,
Fern

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed.

Missie

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Meer…

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat .... elke redenering en elke hooghartige mening die wordt aangevoerd tegen de kennis over U zal weerleggen en dat ..... elke gedachte krijgsgevangen zal maken en gehoorzaam aan Christus. om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus (HSV) Uit 2 Korintiërs 10:5

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline