Begin en eindig op tijd

Benodigde materialen: Bijbel, MIP Handleiding, Leidersgids(optioneel), pen, Deelnameformulier (te vinden in de Leidersgids en op onze website www.momsinprayer.eu)

Lofprijzing (ongeveer 8-10 minuten)

Prijs God voor Wie Hij is, Zijn eigenschappen, Zijn Naam of Zijn karakter

Instructie voor leider: Kies een eigenschap, naam of karakter van een onderwerp voor jullie gebedsuur. Gebruik omschrijvingen. Geef bijbeltekst(en) die het onderwerp verder omschrijven en verduidelijken. De leider mag de moeders vragen om verschillende verzen voor te lezen.

Gebed: Concentreer je op de gekozen eigenschap door eensgezind te bidden. Bijvoorbeeld, "Lieve Hemelse Vader, wij prijzen U omdat -------------------." Onthoud, het is geen dankzegging, blijf je concentreren op het karakter van God - Wie Hij is.

Stille belijdenis (ongeveer 2-3 minuten)

Overgangsgebed
Leider: Vader, In Uw Woord vertelt U ons dat U alles weet en dat niets verborgen is voor U. U vertelt ons, dat als ons hart ons niet aanklaagt, we ons vol vertrouwen tot U kunnen wenden en we van U ontvangen wat we maar vragen. (1 Johannes 3:21b - 22 NBV). Daarom, Vader, doorzoek ons harten vertel ons of er iets is wat niet aangenaam is voor U."

Dankzegging (ongeveer 5-8 mimuten)

Overgangsgebed
Leider: "Vader, we danken U voor de vergeving van onze zonden en nu willen we U danken voor hoe U onze gebeden hebt beantwoord." Betrek de antwoorden van eerder beantwoorde gebedsverzoeken terwijl anderen eensgezind invallen. Alleen dankzeggen, geen gebedsverzoeken!

Voorbede (Ongeveer 30-40 minuten)

Instructie (ongeveer 3 minuten):
Leider: Geef één bijbeltekst om voor de kinderen te bidden. Elke moeder gebruikt dezelfde bijbeltekst en elke moeder bid voor één van haar kinderen. Geef ook de bijbeltekst en/of onderwerp om voor de leerkrachten, schoolzaken en de gebedspunten voor MIP die online beschikbaar zijn onder 'Leaders Corner'. Maak groepen van twee of zoals het uit komt.

Voorbede voor onze eigen kinderen (ongeveer 10-15 minuten)

Bid bijbelgetrouw

 Bid voor één kind tegelijk, plaats de naam van het kind in de bijbeltekst. Bid de tekst steeds opnieuw totdat de Heilige Geest je leidt om voor het andere kind te bidden en gebruik dezelfde bijbeltekst. Bid een specifiek verzoek

Bid voor één kind tegelijk.

Voorbede voor leerkrachten (ongeveer 5 minuten)

Dringende gebedsverzoeken voor specifieke leerkrachten moeten worden doorgegeven aan de leider, liefst voor de MIP gebedstijd, of deel het tijdens het bidden, bijvoorbeeld een leerkracht in het ziekenhuis. Bid bijbelgetrouw en/of per onderwerp - Elk groepje moeders kan bidden voor de leerkracht van haar kind en/of een leerkracht van de personeelslijst. Bid ook voor de urgente gebedsverzoeken.

Voorbede voor schoolzaken (ongeveer 10 minuten)

  • Geef onderwerpen of verzoeken aan. Groepsleden horen hun zorgen over school te delen met de leider, het liefst vóór de MIP gebedstijd of deel ze in gebed. Voor gebedsonderwerpen lees in de Leader’s Guide het gedeelte over 'bidden voor kinderen en scholen'.

Voorbede voor MIP (ongeveer 5 minuten)

Geef onderwerpen of verzoeken aan. Hier zijn een paar voorstellen:

  • Bid voor de integriteit van de groep, vertrouwelijkheid en eenheid.
  • Bid voor jullie Regio Coördinator en / of Land Coördinator.
  • Bid voor het MIP Hoofdkantoor
  • Bid voor meer vrijwilligers voor de MIP bediening - plaatselijk, landelijk en internationaal.
  • Bid voor de financiële noden van de bediening.
  • Bid voor bescherming en wijsheid voor de MIP Land Coördinatoren.

Specifieke MIP gebedsverzoeken zijn online te vinden onder 'Leaders Corner'.

Klik hier voor de pdf-versie.