is een wereldwijde gebedsbeweging van moeders, opgericht in Canada in 1984. Fern Nichols, de oprichtster en directrice van 'Moms in Prayer' Internationaal (Amerika), begon de eerste 'Moms in Prayer'- groep. Vandaag de dag bidden duizenden moeders samen in meer dan 142 landen.

Wij geloven dat God mensen en situaties kan veranderen door onze gebeden. Dat is de reden dat wij eens per week, één uur in kleine groepen bidden voor onze kinderen, hun leraren en hun scholen.

Ons Doel:

  • Wij ondersteunen onze kinderen door gebed.
  • Wij delen een gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus. Onze gebeden hebben een Bijbels fundament.
  • Wij zegenen leraren, leidinggevenden, bestuurders en studenten en staan achter hen.
  • Wij pleiten voor bijbelse waarden en hoge morele normen in onze scholen.
  • Wij bidden dat elk kind in elk land Christus zal leren kennen.

Ons Verlangen is:

Dat elke school in Europa en over de hele wereld, omringt zal worden door gebed.

'Weeklaag in de nacht, jammer tot aan de ochtend, Stort je hart uit als water, ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar Hem op, voor het leven van je kinderen...' 

Klaagliederen 2:19 ( met toestemming NBG 2004 / 2007)

Visie

Onze visie is dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed. We verlangen een positieve ondersteuning en een bemoediging te zijn voor alle scholen. We bidden dat onze scholen geleid mogen worden door bijbelse ethische waarden.

Missie

Het doel van Moms in Prayer International is om moeders en anderen aan te moedigen om regelmatig te bidden voor kinderen en scholen.

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat U het verstand opent van ___________ zodat hij / zij Uw Woord goed zal begrijpen. Uit Lucas 24:45p>

Meer…

Bijbels gebed voor een kind

Heer, ik bid dat het geloof van.... sterk zal worden door de waarheid die hem / haar is geleerd en dat hij / zij zal overstromen van dankbaarheid. Uit Kolossenzen 2:7

Bijbels gebed voor school personeel

Heer, ik bid dat _________wijs zal zijn en bekend zal staan om zijn/haar inzicht. Uit Spreuken 16:21a

Bijbels gebed voor school

Ik bid dat de Heer zal glimlachen over ____________ school en genadig zal zijn voor hen die daar leerling zijn en daar werken. Uit Numerie 6:25

Copyright © Moms in Prayer International is een handelsmerk gebruikt onder licentie van Moms in Prayer International in Californië, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline