is een wereldwijde gebedsbeweging van moeders, opgericht in Canada in 1984. Fern Nichols, de oprichtster en directrice van 'Moms in Prayer' Internationaal (Amerika), begon de eerste 'Moms in Prayer'- groep. Vandaag de dag bidden duizenden moeders samen in meer dan 142 landen.

Wij geloven dat God mensen en situaties kan veranderen door onze gebeden. Dat is de reden dat wij eens per week, één uur in kleine groepen bidden voor onze kinderen, hun leraren en hun scholen.

Ons Doel:

  • Wij ondersteunen onze kinderen door gebed.
  • Wij delen een gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus. Onze gebeden hebben een Bijbels fundament.
  • Wij zegenen leraren, leidinggevenden, bestuurders en studenten en staan achter hen.
  • Wij pleiten voor bijbelse waarden en hoge morele normen in onze scholen.
  • Wij bidden dat elk kind in elk land Christus zal leren kennen.

Ons Verlangen is:

Dat elke school in Europa en over de hele wereld, omringt zal worden door gebed.

'Weeklaag in de nacht, jammer tot aan de ochtend, Stort je hart uit als water, ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar Hem op, voor het leven van je kinderen...' 

Klaagliederen 2:19 ( met toestemming NBG 2004 / 2007)