Regionsteamet 


Randi Anita Helvig

Regionsleder

Lill Iren Larsen

Forbønnsleder

Ester Haugvaldstad

Administrasjon

Medarbeidere

Oddlaug Krohn Riska

Regnskapsfører

Regions Koordinator

Tove Lill Gustavsen

Regions Koordinator

Områdeledere

 

Anne Jofrid Vik

Områdeleder for vestre
del av Ryfylke

Ingunn Osen Leivik

Områdeleder
Sogn og Fjordane
 

Kontaktpersoner     

NO Kontaktpersoner