Hvilke grupper kan be for mer enn en skole?

Alle grupper kan be for mer enn en skole, inkludert tradisjonelle grupper. Dette er et flott alternativ for mødre som ennå ikke har funnet en annen mor å be sammen med fra sitt barns skole. Deretter, når en annen mor er funnet, kan de to kvinnene starte sin egen gruppe.

Hvordan registrerer jeg alle skolene?

Alle skolene som blir bedt for regelmessig, bør registreres. Dette gjelder tradisjonelle grupper, bestemorgrupper, kirkebaserte grupper, barn med spesielle-behov- grupper, etc. For å registrere hver skole, ta med en skole i NAVNE-feltet, og ta med ALLE ANDRE SKOLER i KOMMENTAR-feltet.

Hvordan skal vi kunne be konkret for skolene når mer enn en skole blir bedt for?

Under forbønnsdelen kan grupper deles opp etter skole eller alder av barna. Lederen kan skrive en generell forbønnsemne under punktet for forbønn for skolene, og hver mor kan tilpasse det til barnets skole. Slike generelle bønneforespørsler kan omfatte sikkerhet, valg av læreplan, skolepostproblemer, enhet for personalet, hendelser knyttet til helligdager, etc. Hvis en mor har en viktig bønneforespørsel om skolen kan hun gi den til lederen forut for tiden, så det kan bli tatt med på Bønnearket, eller hun kan be konkret for dette under forbønnsdelen for skolen.

Skal jeg registrere skole / skolene? når ingen i guppen har barn på skole?

Det er fint om du bare skriver opp skoler som dere konkret ber for. Vårt mål er at hver skole skal bli dekket av bønn, og vi ønsker å få oversikt over hvilke skoler som er dekket av bønn og skoler som ikke har noen bønnegruppe som ber for dem.

Hva skjer hvis en mor fra en "adoptert" skole ønsker å være med i en gruppe?

Hvis du ber for en skole der ingen av barna til mødrene i gruppen din går, vil gruppetypen din dukke opp i gruppesøkeren, som for eksempel Barn som ikke tror eller Militærgruppe. Hvis en mor fra den skolen kontakter deg om å bli med, vennligst formidle til henne hvor glad du er, at hun er et svar på bønn! Forklar at gruppen din ber for skolen, men at barna dine er eldre. Som leder kan du kanskje møte henne med å be og hjelpe henne med å finne en annen gruppe eller mor. Vennligst formidle informsjon om hennes interesse til eventuelt Mødre i Bønn Kontaktperson, Områdeleder eller Regions leder.

Visjon

Moms in Prayer International`s visjon er at hver skole i verden skal bli dekket av bønn.

Misjon

Mødre i Bønn påvirker barn og skoler i Norge for Kristus ved å samle mødrene til bønn. Moms in Prayer International gjør dette for hele verden.

Bibelvers bønner

Jeg ber om at du vil åpne ________´s forstand slik at han/hun kan forstå ditt ord. Fra Luk 24, 45

Bibelvers som bønn for et barn

Gud, jeg ber om at når ______ er redd skal han/hun stole på deg. Salme 56, 4

Bibelversbønn for skolepersonal

La uskyld og rettsinn verne ___ idet han/hun setter mitt håp til deg! Fra Salme 25,21

Bibelversbønn for skoler

Må ___skolen gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Fra 2 Kor 8, 21

Copyright © Mødre i Bønn er et varemerke som brukes under lisens fra Moms in Prayer International in California, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline