2019 06 MIP EU Banner

Hvilke grupper kan be for mer enn en skole?

Alle grupper kan be for mer enn en skole, inkludert tradisjonelle grupper. Dette er et flott alternativ for mødre som ennå ikke har funnet en annen mor å be sammen med fra sitt barns skole. Deretter, når en annen mor er funnet, kan de to kvinnene starte sin egen gruppe.

Hvordan registrerer jeg alle skolene?

Alle skolene som blir bedt for regelmessig, bør registreres. Dette gjelder tradisjonelle grupper, bestemorgrupper, kirkebaserte grupper, barn med spesielle-behov- grupper, etc. For å registrere hver skole, ta med en skole i NAVNE-feltet, og ta med ALLE ANDRE SKOLER i KOMMENTAR-feltet.

Hvordan skal vi kunne be konkret for skolene når mer enn en skole blir bedt for?

Under forbønnsdelen kan grupper deles opp etter skole eller alder av barna. Lederen kan skrive en generell forbønnsemne under punktet for forbønn for skolene, og hver mor kan tilpasse det til barnets skole. Slike generelle bønneforespørsler kan omfatte sikkerhet, valg av læreplan, skolepostproblemer, enhet for personalet, hendelser knyttet til helligdager, etc. Hvis en mor har en viktig bønneforespørsel om skolen kan hun gi den til lederen forut for tiden, så det kan bli tatt med på Bønnearket, eller hun kan be konkret for dette under forbønnsdelen for skolen.

Skal jeg registrere skole / skolene? når ingen i guppen har barn på skole?

Det er fint om du bare skriver opp skoler som dere konkret ber for. Vårt mål er at hver skole skal bli dekket av bønn, og vi ønsker å få oversikt over hvilke skoler som er dekket av bønn og skoler som ikke har noen bønnegruppe som ber for dem.

Hva skjer hvis en mor fra en "adoptert" skole ønsker å være med i en gruppe?

Hvis du ber for en skole der ingen av barna til mødrene i gruppen din går, vil gruppetypen din dukke opp i gruppesøkeren, som for eksempel Barn som ikke tror eller Militærgruppe. Hvis en mor fra den skolen kontakter deg om å bli med, vennligst formidle til henne hvor glad du er, at hun er et svar på bønn! Forklar at gruppen din ber for skolen, men at barna dine er eldre. Som leder kan du kanskje møte henne med å be og hjelpe henne med å finne en annen gruppe eller mor. Vennligst formidle informsjon om hennes interesse til eventuelt Mødre i Bønn Kontaktperson, Områdeleder eller Regions leder.

Visjon

Vår visjon er at hver skole i verden skal bli dekket av bønn.

Misjon

Moms in Prayer International påvirker barn og skoler i verden for Kristus ved å samle mødrene til bønn.

Bibelversbønn for skolepersonal

La uskyld og rettsinn verne ___ idet han/hun setter mitt håp til deg! Fra Salme 25,21

Bibelvers bønner

Kjære Gud, jeg ber om at ____ skal bli rotfestet og grunnfestet i troen som han/hun er opplært i, og være rik på takk til deg, Gud. Fra Kol 2, 7

Bibelversbønn for skolepersonal

Gud, jeg ber om at ____vil komme til Deg når han/hun strever og bærer tunge byrder, slik at Du kan gi ham/henne hvile. Fra Matt 11, 28

Bibelversbønn for en skole

Far, jeg ber om at lærerne på _______ skole vil forstå hva det betyr å frykte deg Herre, og at de vil finne ut hva det er å kjenne deg. For det er du Herre som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra din munn. Fra Ordspr 2, 5-6

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline