Vi ønsker velkommen den nye Moms in Prayer internasjonale President Sally Burke
 
Etter 30 år som grunnlegger og president, forkynner Fern Nichols: "Gud gjør en ny ting! Jeg er fylt med stor spenning, takknemlighet og forventning. Gled deg med meg når jeg presenterer den nye Moms in Prayer Presidenten, Sally Burke. Jeg er trygg på at Gud vil ta dette arbeidet videre med en dobbel porsjon med velsignelser."

Se Sally Burke bli introdusert som president i denne kunngjørings-videoen.
 
Les brevet der Fern overfører vervet.
Read the Les styrets oppfølgingsbrev