Bygge sterke grupper ved Fern Nichols, Founder & President

Gressrot bønnebevegelse

En mor forteller en annen mor. Viderefører visjonen fra en til en annen, om og om igjen. Visjonen føres videre hvis du har sterke grupper. Dine medlemmer er de beste til å nå ut til andre. Hvis de opplever å bli åndelig oppbygd i gruppen sin, vil de dele.

Hvordan bygge sterke grupper

 1. Lederen er godt trent:  Hun ber ved å bruke 4-trinnsbønn uten avbrudd gjennom bønnetimen. Hun er forberedt. En leder som er godt trent, vil være trygg og begeistret for å få privilegiet av å disippelgjør deltakerne. Lære dem å be effektivt og kraftfullt. Deltakerne hennes vil invitere andre kvinner til gruppen. De vil også spre visjonen til andre kvinner hun kjenner og utfordre dem til å være med, eller å starte en Mødre i Bønn-gruppe for andre skoler. Det vil skje en multiplikasjon.
 2. Lederen er entusiastisk: Hun ser ikke denne timen som en byrde, men livsforvandlende for henne selv og for hennes kvinner. Hun vet at bønn virker og at det er en fantastisk kraft som blir utløst når en ber sammen. Det er et bønneprinsipp i 5 Mosebok 32,30 som forteller oss at; en sender tusen på flukt og to sender ti tusen på flukt. Hvem ønsker ikke å be med andre mødre hvis deres bønner blir 10 ganger sterkere? Den beste avgjørelsen du kan ta for hvordan du skal bruke en time av livet ditt i uken, er å være i Mødre i Bønn gruppen.
 3. Lederen er forpliktende: Hun vil lede uansett situasjon hun befinner seg i; om hun føler for å lede eller ikke. Hun vet at Gud vil belønne hennes lydighet. Hun er forpliktet til å ha klar Bønneark og hun er forpliktet til å be for kvinnene i bønnegruppen hennes.
 4. Lederen leder fra et renset hjerte: Hun er ikke perfekt, men hun er tilgitt.
 5. Lederen prioriterer å ha stille stunder: Hun er en intiativtaker til å sette av tid Jesus og ha Ham som sin første/største kjærlighet. Hun er Jesu forbilde for deltakerne i gruppen sin. Hun kan ikke lede kvinnene lengre i bønn, enn så langt som hun har kommet selv. Gruppen følger etter lederen! Hun leder faktisk ut fra sin personlige reise med Gud.
 6. Lederen etablerer en følelse av fellesskap: Kvinner har et ønske om å tilhøre en slik gruppe. De ønsker en plass hvor de føler seg trygge, elsket og aksepert uten fordømmelse.
 7. Lederen leder med integritet:
  • Hun prøver alltid å starte og slutte på tiden. 
  • Hun leder ved å be når en skal takke og i forbønnsdelen. I stedet for å fortelle om dem først. 
  • Hun oppmuntrer deltakerne å komme tidlig eller å bli igjen etter bønnetimen, hvis de har et ønske om mer tid i fellesskapet. 
  • Hun er forpliktet til å være der hver uke/ hver bønnetime.
  • Hun legger vekt på taushetsplikten; det som skjer i gruppen holdes innenfor gruppen.
 8. Lederen gjør gruppen ”bærekraftig” og lederen vil gjøre det hun kan for å finne en som kan ta over når hun ønsker å slutte som leder: Vi elsker å høre historier fra mødre som har startet å be i en Mødre i Bønn-gruppe når barna deres gikk på barneskolen, også fortsatte til ungdomsskolen, videregående, universitet, jobb og så gikk over til bestemødre- gruppe. Noen grupper har holdt på i over 20 år. Forestill deg alle bønnesvarene for den skolen!
 9. Lederen holder frem den verdensvide visjonen til Mødre i Bønn for deltakerne: Gruppen deres er en del av mange tusen mødre som ber sammen, over hele verden. Hun holder seg oppdatert ved å følge med på nettsiden til Mødre i Bønn. Kvinner ønsker å være med i disippelgjøring som er velsignet av Gud, og i multiplikasjons bevegelse. De ønsker å være en del av en bevegelse hvor det er vekkelse og det høstes. De ønsker å være en del av en evig investering i livet til barn og skoler i hele verden.

Hva er resultatet / fordelen med en sterk gruppe?

 1. Kvinnene vil vokse i deres tro og deres forhold til Jesus.
 2. Kvinnene vil fornemme / vite at Jesus viste er midt iblant dem i deres gruppe, samstemt med hverandre og Jesus etter hans vilje og hans ord.
 3. Kvinnene opplever svar på bønn.
 4. Kvinnene blir forpliktet. Hvem vil miste denne kraftige, effektive bønntimen? De lærer å sette pris på disiplinen / strukturen av timen. De vet at dette er stunden for å be og ikke snakke. Dette vil gjøre gruppen sterk og gjøre det lett å fortsette.

FORVENT INNHØSTING!

 1. Lev i en holdning av forventning om stor innhøsting: Frelse / vekkelse på skolen din; hver skole dekket.
 2. Be om overflod - dobbel velsignelse. Sak 9, 12: "... selv nå (i dag), kunngjør jeg at jeg vil gjenopprette dobbelt så mye til deg." 2012 - doble antall skoler som blir bedt for - doble antall medlemmer i gruppen din - doble antall kvinner på laget ditt - doble mulighetene til å snakke om Moms i Bønn i kirker, bibelstudium, naboer.
 3. Ikke gi opp! Apg 20, 22, ber jeg for deg: At du vil bli drevet av den Hellige Ånd, med en dyp følelse av kall fra Mesteren som kalte deg, til å tjene i denne bevegelsen til tross for eventuelle hindringer. Det er en innhøsting av sjeler som skal reddes.
 4. Ikke tvil! Tro på at GUD ARBEIDER: For vi går i tro, ikke etter det vi ser, 2 Kor 5, 7 Min bønn for deg: "Å, Herre du Høyeste, kron året med en rikelig høst i __________;må det i hennes spor flyte av rikdom. (Fra Sal 65, 12)
Tilpasset fra en artikkel av Brian Wechsler:

Din mark/ din oppgave ser kanskje ikke ut som noe viktig for det utrente øye ... Men skjult under vinterens snø er det potensialer. Store ting kan skje. En bar bakke kan bli et fruktbart felt. Dagens frosne bakke har morgendagens høst! Å legge energi i frossen, tom jord er ikke bortkastet tid. Om det ikke er noen bevis på liv akkurat nå, betyr det ikke at det aldri kan bli det…. Det betyr ikke at det ikke vil bli. ... Det er potensial i det usynlige! Men før høsten er det arbeid som må gjøres. Det er frø som skal plantes, gjødsel som skal påføres, ugress må bli fjernet og bønn bli bedt. Det tar tid og mye hardt arbeid. Men når innhøstningen kommer, da er alt verdt det!

Hvilken glede det er å være arbeider i åkeren sammen med deg. Vi skal høste fra åkeren hvis vi ikke gir opp! La oss sammen samle flere arbeidere - feltene er hvite, klar til å høstes.

Elsker deg,
Fern