1984

Byrden hun hadde for å be for guttene sine var overveldende, og derfor ba hun Gud om å bli kjent med en annen mor som også kjente på denne nøden - en mor som ville være villig til å be sammen med henne for barna deres og skolen som de gikk på. Gud hørte ropet fra hennes hjerte og ledet henne til en annen mor som delte den samme byrden. Andre ble også invitert til å komme, og de kom sammen for å be allerede uken etter. Dette var begynnelsen til Moms In Touch ( Mødre i Kontakt), nå kalt Moms in Prayer ( Mødre i Bønn) International. Mødrene begynte å dele med andre hva Gud hadde gjort i deres liv og i barnas liv, og flere grupper ble startet i Britisk Kolumbia.

1985

Sommeren 1985 flyttet Ferns familie fra Abbotsford i Britisk Kolumbia til Poway i Kalifornia. Hun oppdaget snart at Gud hadde gitt henne en enda større sjanse til å fortsette med det arbeidet som begynte i Kanada. Enda en gang ba hun inderlig til Gud om at han måtte kalle på mødre som var villig til å stå i forbønn for sine barn. Den høsten startet Fern den første Mødre i Kontakt/ Mødre i Bønn- gruppen for Poway videregående skole. Slik som forrige gang, begynte Gud å arbeide med mødre i området der de bodde, og andre grupper ble startet for å be for skolene i distriktet. Denne grasrot-bevegelsen spredde seg fort fordi mange mødre ba spesielt om at flere grupper skulle starte i deres stat og over hele landet.

1987

Høsten 1987 publiserte Moms in Prayer det første arbeidsheftet, og i januar 1988 ble MIPs første “retreat” avholdt. På denne første samlingen ba 35 mødre om at Gud måtte gjøre det slik at MIP kunne bli kjent over hele landet. Et par måneder seinere svarte Gud i sin trofasthet på bønnene deres da Fern fikk en telefon fra en som produserte et programm som ble kalt “Fokus på familien.” I mai måned deltok Fern og 12 andre mødre i dette radioprogrammet hvor de snakket med Dr. James Dobson! Etter dette første radioprogrammet fikk de mer enn 20 000 responser.

...

Sally Burke 2015 

I dag

I dag, under ledelse av Sally Burke, fortsetter Moms in Prayer International å spre visjonen om at hver skole i hele verden skal bli bedt for. Det er bønnegrupper i hver stat i USA, og i mer enn 140 land i hele verden, og arbeidsheftet har blitt oversatt til mer enn 50 språk. Gud fortsetter å åpenbare sin plan for Moms in Prayer International, og å gi bønnesvar til mødre over hele verden.

 

Moms in Prayer International - Fakta ark

Globalt, utgivelser, Arbeidshefte oversettelser, ressurser, bøker