2019 06 MIP EU Banner

1984

Byrden hun hadde for å be for guttene sine var overveldende, og derfor ba hun Gud om å bli kjent med en annen mor som også kjente på denne nøden - en mor som ville være villig til å be sammen med henne for barna deres og skolen som de gikk på. Gud hørte ropet fra hennes hjerte og ledet henne til en annen mor som delte den samme byrden. Andre ble også invitert til å komme, og de kom sammen for å be allerede uken etter. Dette var begynnelsen til Moms In Touch ( Mødre i Kontakt), nå kalt Moms in Prayer ( Mødre i Bønn) International. Mødrene begynte å dele med andre hva Gud hadde gjort i deres liv og i barnas liv, og flere grupper ble startet i Britisk Kolumbia.

1985

Sommeren 1985 flyttet Ferns familie fra Abbotsford i Britisk Kolumbia til Poway i Kalifornia. Hun oppdaget snart at Gud hadde gitt henne en enda større sjanse til å fortsette med det arbeidet som begynte i Kanada. Enda en gang ba hun inderlig til Gud om at han måtte kalle på mødre som var villig til å stå i forbønn for sine barn. Den høsten startet Fern den første Mødre i Kontakt/ Mødre i Bønn- gruppen for Poway videregående skole. Slik som forrige gang, begynte Gud å arbeide med mødre i området der de bodde, og andre grupper ble startet for å be for skolene i distriktet. Denne grasrot-bevegelsen spredde seg fort fordi mange mødre ba spesielt om at flere grupper skulle starte i deres stat og over hele landet.

1987

Høsten 1987 publiserte Moms in Prayer det første arbeidsheftet, og i januar 1988 ble MIPs første “retreat” avholdt. På denne første samlingen ba 35 mødre om at Gud måtte gjøre det slik at MIP kunne bli kjent over hele landet. Et par måneder seinere svarte Gud i sin trofasthet på bønnene deres da Fern fikk en telefon fra en som produserte et programm som ble kalt “Fokus på familien.” I mai måned deltok Fern og 12 andre mødre i dette radioprogrammet hvor de snakket med Dr. James Dobson! Etter dette første radioprogrammet fikk de mer enn 20 000 responser.

...

Sally Burke 2015 

I dag

I dag, under ledelse av Sally Burke, fortsetter Moms in Prayer International å spre visjonen om at hver skole i hele verden skal bli bedt for. Det er bønnegrupper i hver stat i USA, og i mer enn 140 land i hele verden, og arbeidsheftet har blitt oversatt til mer enn 50 språk. Gud fortsetter å åpenbare sin plan for Moms in Prayer International, og å gi bønnesvar til mødre over hele verden.

 

Moms in Prayer International - Fakta ark

Globalt, utgivelser, Arbeidshefte oversettelser, ressurser, bøker

 

Visjon

Vår visjon er at hver skole i verden skal bli dekket av bønn.

Misjon

Moms in Prayer International påvirker barn og skoler i verden for Kristus ved å samle mødrene til bønn.

Bibelvers bønner

Jeg ber om at du Herre vil la ditt ansikt lyse over ____‘s skole, og være nådig mot de som går på skolen, og de som jobber der. Fra 4 Mos 6, 25

Bibelvers som bønn for et barn

Jeg ber om at ______skal stole på deg Herre av hele sitt hjerte, og ikke støtte seg til sin egen innsikt! Jeg ber om at _______ på tenke på deg Gud hvor han/hun enn ferdes, for du gjør hans/hennes stier jevne. Ordspr 3, 5-6

Bibelvers bønner

Jeg ber om at du vil åpne ________´s forstand slik at han/hun kan forstå ditt ord. Fra Luk 24, 45

Bibelversbønn for en skole

Far, jeg ber om at lærerne på _______ skole vil forstå hva det betyr å frykte deg Herre, og at de vil finne ut hva det er å kjenne deg. For det er du Herre som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra din munn. Fra Ordspr 2, 5-6

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline