Abraham stolte på Gud. (1 Mos 15, 6)

Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved. Han sa: „Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt uendelig tallrik.“ Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Hebr 6, 13-15

Gjennom historien om Abraham har Gud oppmuntret oss til å tro at han vil kalle utallige flere mødre til å be for sine barn og skolene deres. Siden vi startet i Sveits har Gud rikelig velsignet MIP og vi har utvidet arbeidet fra 1 gruppe til over 1400. Og han fortsetter å åpne dører for oss inn i nye, unådde land i Europa. Han kaller oss til å gå til landene i Europa og dele velsignelsen og vår trosvisjon.

Be sammen med oss:

  • om at vi vil oppleve mer vekst hvert år til vi har oppnådd det som er visjonen vår: en gruppe av bedene mødre for hver skole i Europa.
  • om at Gud, når arbeidet vokser, vil oppreise det lederskapet som trengs for å støtte disse gruppene. Ingen gruppe skal bli overlatt til seg selv.

Det er vår bønn at Herren vil velsigne din tillit til Ham, og at han vil kalle mødre i din bygd/by/land som vil be sammen med deg i tålmodighet og tro på at Gud vil øse sin velsignelse over hver skole og hvert barn!

www.momsinprayer.eu

Klikk her for å se dette som pdf.