2019 06 MIP EU Banner

Mødre I Bønn følger Moms In Prayer International`s retningslinjer.

 1. Grupper og personer som ikke følger Moms In Prayer International ’s trosbekjennelse har ikke rett til å bruke deres – navn eller logo, eller representere denne bevegelsen.
 2. Konfidensialitet i gruppene gir trygghet, tillit og seriøsitet til arbeidet i Mødre I Bønn. Derfor skal alle bønneemner holdes strengt konfidensielt.
 3. Mødre I Bønn skal ikke drive lobbyvirksomhet, uansett hvor viktig saken enn virker. Mødre I Bønn’s navnet skal ikke brukes I forbindelse med arbeid som har andre formål.
 4. Mødre I Bønn-gruppemøter holdes utenfor skolens lokaler.
 5. Mødre I Bønn-grupper skal ikke sette opp bønnekasser på skolen, eller lokke noen til å be om forbønn.
 6. Mødre I Bønn-grupper skal ikke prøve å verve medlemmer gjennom skolen.
 7. Uautorisert bruk av Moms In Prayer International eller Mødre I Bønn’s navn eller logo er forbudt. Navn og logo er varemerke for bevegelsen, og kan bare brukes etter å ha innhentet skriftlig tillatelse fra hovedkontoret.
 8. Mødre I Bønn’s kontaktliste, eller liste over ledere skal ikke bli brukt eller lånt ut til andre organisasjoner som ikke er medlem av Mødre I Bønn.
 9. Ingen form for annonser skal plasseres i innholdet eller utenpå Mødre I Bønn-materiell.
 10. For å kunne praktisere samstemt bønn i gruppen må bønn ved hjelp av rosenkrans eller tungetale (høyt) ikke brukes i bønnetimen.
 11. Mødre I Bønn-gruppene skal ikke delta i sladder eller
 12. Mødre i Bønn tror ekteskapet er innstiftet av Gud som et paktforholdet mellom en mann og en kvinne.
 13. Mødre I Bønn- er bønnegrupper spesielt lagt opp for kvinner.

Klikk her for å se dette i pdf.

Visjon

Vår visjon er at hver skole i verden skal bli dekket av bønn.

Misjon

Moms in Prayer International påvirker barn og skoler i verden for Kristus ved å samle mødrene til bønn.

Eksempel på bibelvers brukt som bønn for skolepersonell:

Gud, jeg ber om at _____ skal forstå at hans/hennes hjelp kommer fra Herren, himmelen og jordens skaper. Salme 121,2

Bibelvers bønner

Kjære Gud, jeg ber om at ____ skal bli rotfestet og grunnfestet i troen som han/hun er opplært i, og være rik på takk til deg, Gud. Fra Kol 2, 7

Bibelversbønn for skolepersonal

La uskyld og rettsinn verne ___ idet han/hun setter mitt håp til deg! Fra Salme 25,21

Bibelvers bønner

Jeg ber om at du Herre vil la ditt ansikt lyse over ____‘s skole, og være nådig mot de som går på skolen, og de som jobber der. Fra 4 Mos 6, 25

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.