2019 06 MIP EU Banner

Mødre I Bønn følger Moms In Prayer International`s retningslinjer.

 1. Grupper og personer som ikke følger Moms In Prayer International ’s trosbekjennelse har ikke rett til å bruke deres – navn eller logo, eller representere denne bevegelsen.
 2. Konfidensialitet i gruppene gir trygghet, tillit og seriøsitet til arbeidet i Mødre I Bønn. Derfor skal alle bønneemner holdes strengt konfidensielt.
 3. Mødre I Bønn skal ikke drive lobbyvirksomhet, uansett hvor viktig saken enn virker. Mødre I Bønn’s navnet skal ikke brukes I forbindelse med arbeid som har andre formål.
 4. Mødre I Bønn-gruppemøter holdes utenfor skolens lokaler.
 5. Mødre I Bønn-grupper skal ikke sette opp bønnekasser på skolen, eller lokke noen til å be om forbønn.
 6. Mødre I Bønn-grupper skal ikke prøve å verve medlemmer gjennom skolen.
 7. Uautorisert bruk av Moms In Prayer International eller Mødre I Bønn’s navn eller logo er forbudt. Navn og logo er varemerke for bevegelsen, og kan bare brukes etter å ha innhentet skriftlig tillatelse fra hovedkontoret.
 8. Mødre I Bønn’s kontaktliste, eller liste over ledere skal ikke bli brukt eller lånt ut til andre organisasjoner som ikke er medlem av Mødre I Bønn.
 9. Ingen form for annonser skal plasseres i innholdet eller utenpå Mødre I Bønn-materiell.
 10. For å kunne praktisere samstemt bønn i gruppen må bønn ved hjelp av rosenkrans eller tungetale (høyt) ikke brukes i bønnetimen.
 11. Mødre I Bønn-gruppene skal ikke delta i sladder eller
 12. Mødre i Bønn tror ekteskapet er instiftet av Gud som et paktforholdet mellom en mann og en kvinne.
 13. Mødre I Bønn- er bønnegrupper spesielt lagt opp for kvinner.

Klikk her for å se dette i pdf.

Visjon

Vår visjon er at hver skole i verden skal bli dekket av bønn.

Misjon

Moms in Prayer International påvirker barn og skoler i verden for Kristus ved å samle mødrene til bønn.

Bibelvers som bønn for et barn

Gud, jeg ber om at _____ må forstå at du er god, og at du gjerne tilgir. Du er rik på miskunn mot alle dem som kaller på deg. Salme 86,5

Bibelvers som bønn for et barn

Gud, jeg ber om at _____ skal være klok i det gode, men enfoldig i det onde. Fra Rom 16, 19b

Bibelversbønn for skolepersonell

Jeg ber om at ___ skal forstå at det er bedre å stole på deg Gud enn å stole på mennesker. Fra Salme 118, 8

Bibelversbønn for en skole

Far, jeg ber om at lærerne på _______ skole vil forstå hva det betyr å frykte deg Herre, og at de vil finne ut hva det er å kjenne deg. For det er du Herre som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra din munn. Fra Ordspr 2, 5-6

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline