Mødre i Bønn følger Moms in Prayer International’s retningslinjer:
 1. Grupper og personer som ikke følger Moms in Prayer International ’s trosbekjennelse har ikke rett til å bruke deres navn eller logo, eller representere denne bevegelsen.
 2. Konfidensialitet i gruppene gir trygghet, tillit og seriøsitet til arbeidet i Mødre i Bønn. Derfor skal alle bønneemner holdes strengt konfidensielt.
 3. Mødre i Bønn skal ikke drive lobbyvirksomhet, uansett hvor viktig saken enn virker. Mødre i Bønn navnet skal ikke brukes i forbindelse med arbeid som har andre formål.
 4. Mødre i Bønn- timen holdes utenfor skolens lokaler.
 5. Mødre i Bønn- grupper skal ikke sette opp bønnekasser på skolen, eller lokke noen til å be om forbønn.
 6. Mødre i Bønn- grupper skal ikke prøve å verve medlemmer gjennom skolen.
 7. Uautorisert bruk av Moms in Prayer International eller Mødre i Bønn’s navn eller logo er forbudt. Navn og logo er varemerke for bevegelsen, og kan bare brukes etter å ha innhentet skriftlig tillatelse fra hovedkontoret.
 8. Mødre i Bønn’s kontaktliste, eller liste over ledere skal ikke bli brukt eller lånt ut til andre organisasjoner.
 9. Ingen form for annonser skal plasseres i innholdet eller utenpå Mødre i Bønn- materiellet.
 10. For å kunne praktisere samstemt bønn i gruppen må bønn ved hjelp av rosenkrans eller tungetale (høyt) ikke brukes i bønnetimen.
 11. Mødre i Bønn- gruppene skal ikke delta i sladder eller samtaler av kritisk art.
 12. Mødre i Bønn er bønnegrupper spesielt lagt opp for kvinner.

Klikk her for å se dette i pdf.

Visjon

Moms in Prayer International`s visjon er at hver skole i verden skal bli dekket av bønn.

Misjon

Mødre i Bønn påvirker barn og skoler i Norge for Kristus ved å samle mødrene til bønn. Moms in Prayer International gjør dette for hele verden.

Bibelvers bønner

Himmelske Far, la ___ være et forbilde i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale, slik at hver motstander må bli til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om ham/henne. Fra Tit 2, 7-8

Bibelvers som bønn for et barn

Gud, jeg ber om at _____ må forstå at du er god, og at du gjerne tilgir. Du er rik på miskunn mot alle dem som kaller på deg. Salme 86,5

Bibelversbønn for skolepersonal

Gud, jeg ber om at ____vil komme til Deg når han/hun strever og bærer tunge byrder, slik at Du kan gi ham/henne hvile. Fra Matt 11, 28

Et bibelvers brukt som bønn for skoler

Kjære Gud, jeg ber om at ____ skal få oppleve Jesu kjærlighet, som overgår all kunnskap. Jeg ber om at ____skal bli fylt av hele Guds fylde! Fra Ef 3,19

Copyright © Mødre i Bønn er et varemerke som brukes under lisens fra Moms in Prayer International in California, USA.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline