ANBI-publicatie ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

Naam stichting: Stichting Moeders in Gebed 34213047 KvK: 8143.11.167
RSIN/Fiscaal nummer Adres: Kruisweg 32, Aalsmeerderbrug

Statutaire doelstelling Actueel beleidsplan

Het doel van Moeders in Gebed is dat alle scholen in Nederland en in de wereld omringd zullen worden door gebed

Onze visie

Dat alle scholen over de hele wereld omringd worden door gebed.
Wat als jij de wereld zou kunnen veranderen - niet alleen vandaag maar voor de komende generaties? Bij Moeders in Gebed geloven wij dat een moeder een van de grootste drijfveren is in een goed leven voor haar kinderen en de kinderen om hen heen. Wij geloven dat leven en hele gemeenschappen voor altijd veranderen wanneer moeders samen komen om te bidden tot de Enige die het menselijk hart kan veranderen. Moeders kunnen het verschil maken als ze uitroepen tot God in gebed.

Onze missie

Moeders in Gebed heeft grote impact op kinderen en scholen doordat moeders samenkomen om te bidden.

Ons doel

 • Te bidden dat onze kinderen Jezus als hun Heer en Redder zullen aannemen en standvastig te zijn in hun geloof

 • Te bidden voor de leerkrachten en de directie en bestuur

 • Te bidden dat leerkrachten, ondersteunend personeel en studenten in Jezus

  zullen geloven.

 • Om moeders die zware lasten dragen voor hun kinderen te ondersteunen en te

  bemoedigen

 • Te bidden dat onze scholen geleid zullen worden door bijbelse principes en hoge

  morele waarden.

 • Een bemoediging en een positieve steun te zijn voor onze scholen

   

Vice-voorzitter 

Esther van Dam 

 Beloningenbeleid

Moeders in gebed werkt met vrijwilligers. De vrijwillige medewerkers van Moeders in Gebed ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Met onkosten worden de reiskosten voor lange afstanden bedoeld.

Actueel verslag activiteiten 2020

• In januari hebben we een Gebedsbijeenkomst gehad in de LEG te Aalsmeerderbrug met ons team en een paar groepsleidsters als onderdeel van 4 dagen Bidden & Vasten van MiG Europa & Israël

• Signalda van Rees heeft zich begin 2020 teruggetrokken uit Moeders in Gebed. • In februari hebben we informatie gegeven bij het jubileum van een gebedsgroep

• Eind februari hebben we een informatieavond verzorgt in Drenthe waar een Gebedsgroep is gestart!

• Door het jaar heen heeft Esther regelmatig Gebedsskypes gehad met begeleiders uit MiG Europa & Israël

 

ANBI-publicatie 2020 - Klik hier voor de pdf-versie.