ANBI-publicatie ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

 

Naam stichting: Stichting Moeders in Gebed 34213047
KvK: 8143.11.167
RSIN/Fiscaal nummer

Adres: Kruisweg 32, Aalsmeerderbrug (Noord Holland)

Moeders in Gebed is onderdeel van Moms In Prayer International

Statutaire doelstelling Actueel beleidsplan

Het doel van Moeders in Gebed is dat alle scholen in Nederland en in de wereld omringd zullen worden door gebed

Onze visie

Dat alle scholen ter wereld omringd zullen worden door gebed. 


Onze missie

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Ons doel

 • Te bidden dat onze kinderen Jezus als hun Heer en Redder zullen aannemen en standvastig te zijn in hun geloof
 • Te bidden voor de leerkrachten en de directie en bestuur
 • Te bidden dat leerkrachten, ondersteunend personeel en studenten in Jezus
 • zullen gaan geloven.
 • Om moeders die zware lasten dragen voor hun kinderen te ondersteunen en te
 • bemoedigen
 • Te bidden dat onze scholen geleid zullen worden door Bijbelse principes en hoge
 • morele waarden.
 • Een bemoediging en een positieve steun te zijn voor onze scholen

Vice-voorzitter

Esther van Dam

Beloningsbeleid

Moeders in Gebed werkt met vrijwilligers en afhankelijk van giften. De vrijwillige medewerkers van Moeders in Gebed ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Met onkosten worden de reiskosten voor lange afstanden bedoeld.

 

Actueel verslag activiteiten 2022

 • In Januari was de jaarlijkse Wereldwijde dag van Bidden & Vasten met bijpassende Gebedstijd
 • 14 mei hadden we een Zoom ontmoeting met MIP Europa Central West genaamd “Sta op, vrijmoedig in de kracht van de Heer en bouw!”
 • Door het jaar heen heeft Esther een aantal skype trainingen gegeven aan nieuwe moeders genaamd: “Het MiG Gebedsuur als cadeau” en “Het voorbereiden van het Gebedsuur”
 • Daarnaast heeft Esther ook een workshop gegeven en met een stand gestaan bij de Jonge Gezinnendag en bij een ontmoeting van gebedsgroepen
 • Dit voorjaar hebben we ism MiG Vlaanderen en Royal Jongbloed het boek 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' opnieuw uitgegeven
 • Later dit jaar zijn we gestart met het vertalen en proeflezen van 'Unshaken' van Sally Burke
 • I.V.M . de ontmoetingen dit jaar heeft Esther materialen bestelt, zoals boekenleggers, Nehemia gebedsboekjes, kaartzakjes met Eigenschappen, Namen en Karakter van God, pakketjes met de eigenschappen van God, Gebedskaartjes, ...
 • Door het jaar heen heeft Esther regelmatig Gebedsskypes gehad met begeleiders uit MIP Europa & Israël

 

 MiG-ANBI Publicatie Financieel jaarverslag van 2022 vind je onder 'Downloads'